महिनावारी शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रममा आधारित सन्दर्भ सामग्री

नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ ।

Continue reading

ज्ञानसुरक्षाकाे with Deepak Sharma

What is the role of a campaigner to fight against gender-based violence and abuse ??

Continue reading

पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी शिक्षासम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री तयार

नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ।

Continue reading

ज्ञानसुरक्षाकाे with Durgalal KC, Sub-Editor-Kantipur Publication

हिंसा र दुव्र्यवहार विरुद्दको अभियानमा सञ्चार माध्यमले खेल्नुपर्ने भूमिकामा दुर्गालाल के.सी.(उप—सम्पादक, कान्तिपुर पब्लिकेशन)काे धारणा ।

Continue reading

महिनावारी शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रममा आधारित सन्दर्भ सामग्री

नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ।

Continue reading

ज्ञानसुरक्षाकाे with Rama Dhakal

Vice President of National Federation of Disabled Nepal (NFDN), Rama Dhakal is sharing her view and expressing her solidarity to be together to fight against violence and misbehave during COVID-19

Continue reading


© Global Action Nepal. All rights reserved. Powered by Curves n' Colors.